Warunki Korzystania z Serwisu WWW.BELCANTO.ORG.PL

  1. Akceptacja Warunków Korzystania Korzystając z serwisu www.belcanto.org.pl, akceptujesz niniejsze Warunki Korzystania w całości. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w tych warunkach, prosimy o niekontynuowanie korzystania z serwisu.

  2. Zakres Użytkowania Serwis www.belcanto.org.pl oraz wszelkie jego zawartości są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ewentualne szkody lub straty wynikłe z korzystania z informacji zawartych na stronie.

  3. Prawa Autorskie Wszystkie materiały, teksty, zdjęcia, grafiki i inne treści prezentowane na serwisie www.belcanto.org.pl są chronione prawami autorskimi i należą do Stowarzyszenia Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego lub innych podmiotów, jeśli jest to inaczej zaznaczone. Kopiowanie, reprodukcja, dystrybucja lub wykorzystywanie tych treści w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

  4. Odpowiedzialność Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wynikłe z korzystania z serwisu www.belcanto.org.pl, w tym za utratę danych, przerwy w funkcjonowaniu, błędy lub nieścisłości w informacjach.

  5. Ochrona Danych Osobowych Korzystając z serwisu www.belcanto.org.pl, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

  6. Zmiany Warunków Korzystania Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Warunkach Korzystania w dowolnym momencie. Aktualizacje warunków zostaną opublikowane na tej stronie.

  7. Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Warunków Korzystania z serwisu www.belcanto.org.pl, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@belcanto.org.pl.

Zamieszczając jakąkolwiek informację lub korzystając z serwisu www.belcanto.org.pl, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi Warunkami Korzystania i zgadzasz się z nimi.