Zajmujemy się rozwijaniem kultury muzycznej, organizowaniem wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, prowadzeniem prac naukowo-badawczych oraz promowaniem muzyki i jej historii. Propagujemy muzykę, jej różnorodne gatunki i style, oraz szeroko rozumianą kulturę i edukację muzyczną.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

a) wykonywanie dzieł muzycznych,

b) krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży,

c) organizowanie ruchu muzyków jazzowych i klasycznych – szczególnie ze środowiska wielkopolskiego wspierającego rozwój i funkcjonowanie stowarzyszenia,

d) organizowanie festiwali, wystaw, koncertów, mistrzowskich kursów wokalnych i instrumentalnych, warsztatów teatralnych i audycji muzycznych,

e) prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie muzyki i jej historii oraz organizowanie sesji naukowych,

f) rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej o tematyce muzycznej,

g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonej działalności,

h) ochrona i restauracja zabytków kultury muzycznej, a w szczególności rewitalizacja historycznych instrumentów muzycznych,

i) promocja i wspomaganie działalności artystycznej lub naukowej prowadzonej przez młodych muzyków,

j) propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych
z promocją muzyki jazzowej oraz gatunków pokrewnych. Pod pojęciem muzyki jazzowej rozumiane są wszystkie style jazzu od jego powstania aż do gatunków interdyscyplinarnych zawierających elementy improwizacji włącznie,

k) inicjowanie i wspieranie działań artystów młodzieżowych, także tych niezwiązanych tematycznie
z muzyką jazzową, ale mających na celu rozwój artystyczny lokalnej społeczności,

l) Promowanie i wspieranie utalentowanych artystów w kraju i za granicą,

m) Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej,

n) Propagowanie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

o) Promocja działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Wsparcie Mocy Muzyki: Zostań Darczyńcą i miej wpływ na naszą misję!

Czy jesteś pasjonatem przemieniającej mocy muzyki? Wierzysz w wpływ, jaki sztuka może mieć na jednostki i społeczności? Jeśli tak, zapraszamy Cię do dołączenia do naszej misji wzbogacania życia poprzez piękno muzyki i sztuki. Twoje wsparcie może sprawić ogromną różnicę i przyczynić się do rozwoju kultury, edukacji i artystycznej doskonałości.

Dlaczego Warto Wesprzeć?

W Stowarzyszeniu Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego oddajemy się rozpowszechnianiu radości i korzyści płynących z muzyki dla osób w każdym wieku.

Poprzez nasze szerokie spektrum wydarzeń, warsztatów, koncertów i programów edukacyjnych dążymy do stymulowania kreatywności, inspiracji młodych umysłów oraz tworzenia żywej społeczności artystycznej. Jednak nie możemy tego osiągnąć sami.

Stając się darczyńcą, stajesz się istotnym partnerem w naszych wysiłkach, by sztuka była dostępna dla wszystkich. Twój Wpływ ma znaczenie.

Kiedy przekazujesz darowiznę na cele statutowe Stowarzyszeniu Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego, nie wspierasz tylko koncertu czy warsztatu – inwestujesz w krajobraz kulturowy naszej społeczności.

Twoja składka bezpośrednio wspiera nasze inicjatywy mające na celu:

  • Promowanie Edukacji Muzycznej: Wierzymy w pielęgnowanie talentów następnej generacji. Twoja darowizna pomoże nam zapewnić programy edukacyjne z zakresu muzyki, umożliwiając młodym osobom rozwijanie pasji do sztuki na całe życie.
  • Stymulowanie Wyrażania Sztuki: Twoje wsparcie umożliwia nam organizowanie wydarzeń, na których prezentowane są lokalne i międzynarodowe talenty, dając artystom platformę do wyrażenia siebie i nawiązania kontaktu z publicznością.
  • Tworzenie Społeczności: Nasze wydarzenia integrują ludzi, tworząc poczucie przynależności i jedności. Twoja darowizna pomaga nam tworzyć przestrzeń, w której osoby z różnych sfer życia mogą czerpać radość z piękna muzyki.
  • Ochrona Dziedzictwa Kulturowego: Poprzez restaurację historycznych instrumentów i projekty związane z dziedzictwem, zapewniamy, że bogate tradycje muzyczne zostaną przekazane przyszłym pokoleniom.

Jak Możesz Pomóc? Twój wkład, bez względu na jego rozmiar, będzie miał znaczący wpływ. Oto kilka sposobów, w jakie możesz wesprzeć Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego:

  • Darowizna Jednorazowa: Wpłać jednorazową darowiznę i natychmiastowo przyczynisz się do naszych trwających projektów i programów.
  • Darowizna Miesięczna: Rozważ stanie się darczyńcą miesięcznym. Regularne składki zapewniają stabilność i pozwalają nam planować przyszłość z pewnością.
  • Sponsorowanie Projektu: Wybierz konkretny projekt, warsztat lub koncert do sfinansowania, który rezonuje z Twoimi zainteresowaniami i wartościami.
  • Darowizna Na Rzecz Dziedzictwa: Pozostaw trwałe dziedzictwo, włączając Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego do swojego testamentu. Twoje wsparcie będzie nadal inspirować i podnosić na duchu przez wiele pokoleń. Dołącz do nas dziś!
  • Stając się darczyńcą, nie tylko wspierasz muzykę i sztukę – wzbogacasz życie, stymulujesz kreatywność i tworzysz kulturowe dziedzictwo, które będzie rezonować przez wieki. Dołącz do nas w działaniu na rzecz zmiany poprzez moc muzyki. Twoja hojność to klucz do pielęgnowania artystycznych pasji i tworzenia bardziej harmonijnego świata.

Gotowy/gotowa wpłynąć pozytywnie na rzeczywistość? Wspomóż nas teraz i stań się częścią naszej podróży ku przekształcaniu życiów poprzez muzykę. Razem możemy stworzyć coś naprawdę niezwykłego.

Propagujemy muzykę, jej różnorodne gatunki i style, oraz szeroko rozumianą kulturę i edukację muzyczną.

Zapraszamy!